Menighedsrådet

Herlev Menighedsråds Administrationskontor

Sognehuset
Herlev Bygade 38B.2.

Tlf. 44 94 04 32

 

Peder Noes

Formand

E-mail: pnoes@sol.dk

Anne-Mette Kamstrup-Jørgensen

Næstformand

KAARE CHRISTIANSEN

Kontaktperson og Kasserer

BIRGIT DRØIDAHL LARSEN

Menigt medlem

KIRSTEN HANSEN

Menigt medlem

Ole Strømfeldt

Menigt medlem

 

Jette Qvist

Menigt medlem

 

Johan Fynbo

Menigt medlem

STELLA GAARSDAL LARSEN

Kordegn - Sekretær - ikke medlem.

Tlf.: 44 94 04 32

E-mail: sgl@km.dk eller herlev.kirke@km.dk

Jens Kaltoft

Sognepræst, kirkebogsfører og begravelsesmyndighed

Træffes bedst tirsdag - fredag kl. 11.00 - 12.00

I øvrigt efter aftale.

Herlev Bygade 31

Tlf.: 44 94 00 52

E-mail: jka@km.dk

JOAKIM HANSEN

Sognepræst (50%).

Træffes bedst på Herlev Bygade 38B.2 efter aftale.

Tlf.: 44 91 64 78 eller tlf.: 38 11 84 11

E-mail: joah@km.dk